YFZZ(隐龙轩)

 找回密码  立即注册
搜索

扫一扫关注公众号

查看: 4538|回复: 15

论坛增加手写板功能……

[复制链接]

2399

主题

5675

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
16778

创作者宝刀未老蓬荜生辉终身成就社区建设优秀版主最佳人气新人进步金点子

发表于 2006-11-16 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家在发帖时点击,在弹出的窗口中随意的涂鸦一下,即可在帖子中显示你涂鸦的效果!
  感谢[石头]的热心建议……
[whitepad]shape;0;0;570;300;570,300;;#960;1.5; m299,15 l208,15,200,16,197,18,196,20,196,26,197,29,201,33,206,36,214,40,228,43,242,45,313,45,327,42,335,40,340,36,344,35,344,33,342,30,339,30,335,28 330,26,314,22,303,18,289,15,273,11,261,11 e|********* m337,30 l337,79 e|********* m204,25 l204,33,202,41,200,48,200,63,198,71,198,81 e|********* m147,72 l148,69,151,67,155,65,199,65,222,74,245,88,254,94,262,98,268,104,277,111,293,119,337,111,342,105,346,102,348,98,348,85,346,81,343,80,327,80,305,84 295,86,280,88,267,88,256,90,246,90,224,96,209,96,201,97,151,97,148,95,146,93,145,93,142,90,141,90,139,88 e|********* m315,127 l320,127,324,125,327,125,330,123,332,123,333,124,333,129,334,134,336,140,338,145,340,151,342,156,342,162,338,162,335,163,330,163,326,166,321,166,317,167,316,167 e|********* m321,184 l321,194 e|********* m180,107 l180,110,178,111,178,114,176,116,176,119,174,122,172,126,172,131,170,136,168,142,168,153,169,156,171,160,172,161,179,161,182,159,187,157,191,153,194,152,199,147 201,147,202,145,200,145,196,142,190,142,185,140,173,140,172,141,172,142 e|********* m229,117 l221,127,218,133,218,138,216,142,214,147,212,151,212,159,216,163,227,163,228,159,232,157,233,156,235,155,236,155,238,153,238,152,236,150,235,150,233,148,199,148 e|********* m178,176 l176,176,175,177,166,180,165,182,161,183,158,183,157,184,152,184,152,185,149,185 e|********* m227,183 l230,184,234,186,235,188,240,188,244,189,247,191,250,191,252,192,255,192 e|********* m247,192 l241,194,237,195,226,199,219,201,210,205,199,207,123,207 e|********* m177,182 l177,192,178,195,184,197,187,201,191,202,196,204,205,206,210,207,243,207 e|********* m171,226 l216,226,216,228,217,230,220,233,220,240,218,241,217,243,215,243,215,244,210,244 e|********* m199,229 l199,241,197,242,197,243 e|********* m175,248 l205,248 e|********* m179,230 l178,231,178,235,176,237,176,257,177,258,178,262,182,265,188,267,193,269,201,273,223,277,331,277,337,273,339,272,345,268,349,267,350,265,353,264,355,260,358,259 362,257,363,255,365,254,365,243,363,238,363,232,361,227,359,223,357,218,357,215,355,213,355,210 e[/whitepad]
本站QQ群:35814411,加群请注明论坛账号

984

主题

6290

帖子

2万

积分

一代枭雄(15)

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
22985

宝刀未老终身成就社区建设优秀版主最佳人气金点子

发表于 2006-11-16 21:01:00 | 显示全部楼层

re:试试效果,生成的代码真恐怖其实这跟我...

试试效果,生成的代码真恐怖
其实这跟我提的涂鸦板不一样,但也蛮好玩的说
[whitepad]shape;0;0;570;300;570,300;;black;1.5; m213,86 l212,85,192,85,190,86,183,86,182,87,182,88,180,92,180,96,179,97,179,110,181,112,181,113,182,115,183,116,187,118,187,119,189,120,206,120,208,119,209,118 210,118,211,117,211,116,212,116,214,115,217,112,218,110,218,100,217,98,217,89,215,87,215,86,214,85,214,84,207,84 e|********* m255,80 l254,80,253,81,253,82,252,89,251,89,251,91,250,93,250,111,254,119,255,120,256,120,257,122,260,122,265,124,273,125,311,125,312,124,313,122,314,121,317,116 318,114,318,100,316,97,315,95,315,93,314,93,313,92,310,92,310,91,308,91,307,90,306,90,304,89,303,88,297,88,296,87,294,87,293,86,291,86,290,85 286,85,285,84,284,84,284,83,254,83 e|********* m195,122 l195,124,196,126,197,127,197,129,199,131,199,138,200,139,202,143,202,147,203,148,203,160,204,160,206,164,208,166,210,167,212,169,213,169,215,170,217,172,221,174 227,174,228,175,230,176,236,176,238,177,250,177,251,176,254,175,256,175,258,174,260,174,262,173,265,172,266,171,268,170,271,169,273,168,279,164,283,163,285,161 288,160,290,159,291,157,293,156,293,154,295,152,297,151,298,150,300,149,303,146,303,145,304,145,304,137 e|********* m324,112 l337,112,337,146,333,150,330,150,326,152,301,152 e|********* m223,116 l223,125,222,125,221,126,221,128,220,128,219,129,218,131,217,132,214,133,212,133,212,134,215,138,216,138,217,140,226,140 e|********* m217,152 l224,152,226,151,227,150,229,150,230,149,232,149,234,148,236,148,236,147,238,146,242,145,251,142,257,138,264,135,267,133,268,132,269,132,269,131,272,131,272,130 285,130,286,131,286,139,285,141,283,144,283,145,282,147,282,150,281,150,281,151,279,151,279,152,278,153,276,154,273,157,273,158,271,158,269,160,268,160,266,162 263,162,263,163,260,163,254,166,225,166,224,165,224,164,223,164,223,163,221,161,221,159,220,159,220,157 e|********* m230,154 l245,154,247,153,249,153,249,152,251,152,252,151,254,151,256,149,258,149,258,148,259,148,260,147,262,147,262,146,264,146,266,145,267,144,269,144,269,143,272,143 e|********* m262,141 l262,154 e|********* m219,100 l220,100,222,99,223,98,251,98 e|********* m186,80 l187,80,189,82,190,84,190,87,191,87,191,106 e|********* m193,104 l193,107,194,108,194,114,195,115,195,121,196,122 e|********* m197,101 l216,101 e|********* m260,100 l277,100,280,101,289,101 e|********* m214,102 l214,99 e|********* m268,102 l271,102,271,103,278,103,278,100,270,100 e|********* m205,102 l207,102,207,103,212,103 e|********* m189,78 l190,78,190,62,191,62,193,64,196,65,245,65,249,63,251,63,252,62,253,62,253,61,254,61,259,59,261,59,262,58,266,58,275,55,278,55,280,54,285,54 285,59,288,65,289,66,289,74,290,74,291,76,295,80,297,81,301,85,303,85,305,87,306,87,306,117,309,117,310,116,311,116,318,109,324,109 e|********* m319,104 l319,105,321,105,321,106,323,106,324,107,326,107 e|********* m181,25 l180,25,175,30,169,33,168,35,164,37,163,38,163,39,156,39,154,40,153,41,151,42,150,43,179,43,182,44,182,47,179,53,179,55,176,57,176,59,174,59 173,61,171,63,170,65,168,66,166,70,166,72,165,73,165,74,164,74,163,75,163,77,162,78,169,78,174,80,177,81,178,82,184,82,185,83,185,84,186,85 186,86,187,86,189,88 e|********* m182,30 l187,30,190,28,195,26,203,24,211,21,218,17,223,15,229,14,233,13,236,13,237,12,259,12,263,10,265,10,267,9,270,9,273,7,293,7,294,6,304,6 306,8,306,9,308,9,311,11,315,15,321,18,321,19,322,19,327,22,333,25,335,27,336,27,337,30,341,34,342,37,344,41,344,44,346,50,347,54,347,57 348,60,348,80,346,83,345,85,344,88,344,90,343,92,343,96,342,98,340,101,340,104,339,105,339,111,338,112,338,118 e[/whitepad]
又做了件蠢事

2399

主题

5675

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
16778

创作者宝刀未老蓬荜生辉终身成就社区建设优秀版主最佳人气新人进步金点子

 楼主| 发表于 2006-11-16 21:04:00 | 显示全部楼层

re:这个是靠代码来生成的……不过用这个来画画...

这个是靠代码来生成的……不过用这个来画画还真的不如传图片省空间呢~``[em33]
本站QQ群:35814411,加群请注明论坛账号

984

主题

6290

帖子

2万

积分

一代枭雄(15)

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
22985

宝刀未老终身成就社区建设优秀版主最佳人气金点子

发表于 2006-11-16 21:07:00 | 显示全部楼层

re:那就删了吧,小心会被玩爆啊[em11]

那就删了吧,小心会被玩爆啊[em11]
又做了件蠢事

2399

主题

5675

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
16778

创作者宝刀未老蓬荜生辉终身成就社区建设优秀版主最佳人气新人进步金点子

 楼主| 发表于 2006-11-16 21:07:00 | 显示全部楼层

re:没那夸张……

没那夸张……
本站QQ群:35814411,加群请注明论坛账号

20

主题

2531

帖子

7705

积分

震古铄今(12)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
7705

宝刀未老最佳人气

发表于 2006-11-16 21:23:00 | 显示全部楼层

re:我还以为加个插件,专门开个版让大家画呢,...

我还以为加个插件,专门开个版让大家画呢,这个不会拖速度吧[em26]

2399

主题

5675

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
16778

创作者宝刀未老蓬荜生辉终身成就社区建设优秀版主最佳人气新人进步金点子

 楼主| 发表于 2006-11-16 21:33:00 | 显示全部楼层

re:不会……除非你成天到晚不打字,全靠这个来...

不会……除非你成天到晚不打字,全靠这个来写!
本站QQ群:35814411,加群请注明论坛账号

20

主题

2531

帖子

7705

积分

震古铄今(12)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
7705

宝刀未老最佳人气

发表于 2006-11-16 21:43:00 | 显示全部楼层

re:那个,在哪画啊,没找到[em07]

那个,在哪画啊,没找到[em07]

91

主题

1120

帖子

3500

积分

惊世骇俗(11)

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
3500

优秀版主最佳人气金点子

发表于 2006-11-16 22:04:00 | 显示全部楼层

re:[whitepad]shape;0;0;...

[whitepad]shape;0;0;570;300;570,300;;red;4.5;m95,129l97,129,101,127,104,127,106,126,107,125,109,125,111,124,112,124,113,123,116,123e|*********m100,63l100,64,102,67,103,71,103,97,102,105,98,119,96,128,93,134,91,139,90,143,88,149,86,157,84,161,84,164,81,173,79,177,79,180,78,180e|*********m102,133l102,132,103,132,105,128,108,126,112,123,116,121,121,118,127,115,132,111,138,109,145,106,151,104,158,102,164,99,169,98,173,97,177,95,180,94e|*********m122,164l124,163,126,161,130,158,136,155,143,152,155,148,159,147,163,145,164,145e|*********m71,213l73,213,75,212,78,211,82,210,89,208,96,205,114,199,121,198,148,189,155,187,162,184,168,182,172,181,174,180,177,178,180,178,180,179,179,181,177,187,176,191,174,195,173,199,169,207,167,213,166,215,166,223,167,225,169,227,170,229,171,230,173,230,175,232,178,233,178,235,184,239,188,241,191,242,195,243,199,245,203,246,206,247,211,249,213,250,225,250,225,249,226,249,227,248,228,246,228,205,229,192,233,182,235,174,238,167,240,163e|*********m272,140l275,140,279,138,286,136,296,133,312,127,328,124,344,119,361,116,378,110,390,106,402,104,412,101,421,99,428,96,432,95,435,95,436,94e|*********m374,116l372,116,369,119,368,119,366,123,365,124,359,133,356,139,355,143,351,148,348,153,336,171,333,175,331,180,327,184,326,187,323,190,323,193,321,194,320,195,317,201,315,203,315,204,314,204,313,205,313,206,312,206e|*********m343,173l346,171,348,169,357,166,361,166,364,165,369,165,370,166,370,186,369,190,367,196,366,201,363,208,358,223,357,227,355,233,354,234,352,240,352,242,351,243,351,244,349,244e|*********m334,219l335,218,336,218,342,215,345,214,349,214,352,212,355,212,359,210,367,208,370,207,372,207,374,206,377,205,379,204,381,204e|*********m390,196l389,196e|*********m374,205l375,205,379,203,382,202,386,201,389,200,391,200,399,198,403,196,408,194,414,192,418,190,424,189,428,187,432,186,434,185,437,184,440,182,441,182,444,181,446,181,447,180,448,180,448,179,447,179e|*********m386,142l387,142,387,144,388,145,389,148,390,152,390,186,389,191,389,215,392,221,392,222,393,224,393,226,394,228,395,231,399,237,400,240,402,241,403,244,404,245,407,246,409,248,412,248,414,249,420,249,423,250,475,250,475,247,476,245,476,176e|*********m351,242l350,243,349,242,347,242,345,240,341,238,341,237,340,237,338,236,338,235,337,235e|*********m518,137l518,138,519,142,520,148,522,153,522,193,523,196,523,199,524,200,524,213e|*********m504,256l505,256e[/whitepad]

20

主题

2531

帖子

7705

积分

震古铄今(12)

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
7705

宝刀未老最佳人气

发表于 2006-11-16 22:39:00 | 显示全部楼层

re:晕啊,到底怎么才能涂鸦啊

晕啊,到底怎么才能涂鸦啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|YFZZ(隐龙轩) ( 粤ICP备15055400号-3 )

GMT+8, 2020-7-2 23:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表