yFzz(隐龙轩) 流星蝴蝶剑.net,新流星搜剑录 专题论坛

标题: [模型]-大量武器模型,全原创.绝对不是 [打印本页]

作者: xuejun567    时间: 2007-9-19 19:37
标题: [模型]-大量武器模型,全原创.绝对不是废铜烂铁.
1:匕首  这个匕首是得到了枪化剑的启发.~所以我也做了个枪化匕...难度较低.

2:匕首  这个匕首是得到了那个双头匕首名字的启发.~所以做了个..不过贴图不好搞,所以不太好看,但做这个难度挺大的.

3:枪  本来是做锤子的,结果发现用做枪也不错..针头加长了点而已.难度很高..

4:枪  这个枪发上来凑个数...~我第一个作品.难度非常低.

5:枪  这是我的得意之作之一.~[EM16] 感觉很像,有点夸张.其实难度较低.呵呵,我第2个作品.

6:锤子  这才是正宗的注射器.~不知道大家怎么看,反正我觉得不错.得意之作之一.[EM12]

  
7:大刀  本来是想做成再不斩的大刀.可不知道怎么挖中间那个洞.所以就做成这样了,~贴图也很难搞.

8:飞轮  很有霸气的飞轮把.~把这个丢出去还真能杀死人..~(小心别插到自己了.),这个飞轮我1分钟搞定的.~可见难度之低[EM18][EM18]

  
9:火枪  哎,~又是个注射器的翻版.

  
10:剑  这才是真正的双头....!感觉不错.你绝对不会相信.这是那加敏的飞标改的..复制数据的时候很麻烦.

首先声明.~模型的大小会影响攻击的范围.特别是那个大刀,有点BT.拿来虐AI是可以,千万别开个免验证拿到HF上去玩.~会被BS的.[EM98][EM98][EM98]
[EM17]终于打完了.~要下载地址就回复吧.~哈哈.!!
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2279966
哟.~还忘记了.~!!!
版主先生.
申精可以吗.~?
[EM25][EM41][EM45][EM58]
作者: xuli4224615    时间: 2007-9-19 19:45
标题: re:[em01]够夸张了,呵呵!·[em14...
够夸张了,呵呵!·
作者: yanjou    时间: 2007-9-19 19:59
标题: re:你真是个做模型的天才.[em01]
你真是个做模型的天才.
作者: yanjou    时间: 2007-9-19 20:00
标题: re:你那个时间字体怎么改的,教我好吗?[em...
你那个时间字体怎么改的,教我好吗?
作者: xuejun567    时间: 2007-9-19 20:04
标题: re:别说天才了.~说人才就够了.哈哈...
别说天才了.~
说人才就够了.
哈哈.!

时间的那些图片在UITexture.pak这个文件里面改.
作者: zmj_123    时间: 2007-9-19 20:14
标题: re:不错啊,不过武器还是不要弄得太花哨了
不错啊,不过武器还是不要弄得太花哨了
作者: xuejun567    时间: 2007-9-19 20:24
标题: re:玩这么长时间流星了.原来的武器样子贴...
玩这么长时间流星了.
原来的武器样子贴图看都看腻了.

我只把原来比较丑的武器改了.~
像红色剑,白色大刀这类的好看的武器都没改.
作者: vince815    时间: 2007-9-19 20:25
标题: re:这么精彩的皮肤怎么能够错过?一定是要顶的...
这么精彩的皮肤怎么能够错过?一定是要顶的......
作者: xuejun567    时间: 2007-9-19 20:28
标题: re:这不是皮肤.~!是模型.!!!~~!...
这不是皮肤.~!
是模型.!!!~~!
作者: cjt314655467    时间: 2007-9-19 20:33
标题: re:真是个人才顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶...
真是个人才顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊
作者: hazdbly    时间: 2007-9-19 20:41
标题: re:顶了,够牛的,能告诉我是怎么改的吗?[e...
顶了,够牛的,能告诉我是怎么改的吗?
作者: 欣赏    时间: 2007-9-19 20:48
标题: re:顶下哟[em18][em18][em18...
顶下哟
作者: xuejun567    时间: 2007-9-19 21:02
标题: re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ha...
下面引用由hazdbly发表的内容:

顶了,够牛的,能告诉我是怎么改的吗?


cmodel文件夹里的GMC文件就是模型文件,你用TXT文件打开研究吧.
V 后面的3个数据分别代表长,宽,高..
我知道的就这么多了..
作者: 541061031    时间: 2007-9-20 12:48
标题: re:像通灵王上那灵的大针[em09]
像通灵王上那灵的大针
作者: a5124546    时间: 2007-9-20 13:06
标题: re:我就看那把匕首不错...
我就看那把匕首不错...
作者: a5124546    时间: 2007-9-20 13:16
标题: re:大哥...模型不用开免验
大哥...模型不用开免验
作者: 神¢剑    时间: 2007-9-20 13:30
标题: re:回个看看[em05][em05][em0...
回个看看
作者: 随便看看    时间: 2007-9-20 16:44
标题: re:hah b u cuo x...
hah     b u  cuo   xia  le   ding   ni
作者: qqww123l    时间: 2007-9-20 23:14
标题: re:滴滴答答滴滴答答得到
滴滴答答滴滴答答得到
作者: 狂野杀戮_啤酒    时间: 2007-9-21 02:27
标题: re:頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
作者: yichiyun    时间: 2007-9-21 09:48
标题: re:[em01][em01][em01][e...

作者: 菜鸟_陆    时间: 2007-9-21 10:50
标题: re:[em16][em16]顶啊!!!!
顶啊!!!!
作者: gnp    时间: 2007-9-21 11:36
标题: re:顶[em01][em01]

作者: 116746550    时间: 2007-9-21 13:02
标题: re:11111111111111111111...
111111111111111111111
作者: hhyzxc    时间: 2007-9-21 14:12
标题: re:晕 还要回复晕 还要回复晕...
晕   还要回复晕   还要回复晕   还要回复晕   还要回复晕   还要回复
作者: 真·天涯    时间: 2007-9-21 15:18
标题: re:ding [em12][em12][em...
ding 很强
作者: kenyang    时间: 2007-9-21 18:58
标题: re:dfgdfgdfgdfgdfgdfgdf...
dfgdfgdfgdfgdfgdfgdfffffffffffffffffff
作者: kkqipeng    时间: 2007-9-21 19:53
标题: re:顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: kiz    时间: 2007-9-21 21:14
标题: re:[em01][em01][em01][e...
不错
作者: 太阳    时间: 2007-9-21 22:26
标题: re:只为了针筒……[em01][em12]
只为了针筒……
作者: 水果堂ω乱心糖    时间: 2007-9-22 03:38
标题: re:真 了不起啊 。如果我会就好了[em0...
真 了不起啊  。如果我会就好了
作者: shaofeng262    时间: 2007-9-22 09:42
标题: re:漂亮吖```` 我顶了...
漂亮吖````
  我顶了```

      
作者: xfEng33    时间: 2007-9-22 10:14
标题: re:[em16][em16][em16]

作者: ljsljs    时间: 2007-9-22 11:14
标题: re:[em06][em06][em06][e...

作者: sw3284    时间: 2007-9-22 11:59
标题: re:[em01][em01]

作者: 老德    时间: 2007-9-22 12:23
标题: re:怎么弄的啊[em02][em02]告诉我...
怎么弄的啊告诉我嘛
作者: zaymond1    时间: 2007-9-22 12:59
标题: re:真是天才呀.....[em05]
真是天才呀.....
作者: qq121027257    时间: 2007-9-22 21:30
标题: re:我不回帖!!!!!!!!!!!![em0...
我不回帖!!!!!!!!!!!!
作者: aa87287    时间: 2007-9-22 23:02
标题: re:好厉害[em10][em10]
好厉害
作者: ff7    时间: 2007-9-23 11:57
标题: re:看下先[em01][em01]
看下先
作者: kulongpk    时间: 2007-9-23 14:12
标题: re:dddddddddddddddddddd...
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
作者: a2260456    时间: 2007-9-23 18:24
标题: re:看看看看看看看看看看看看看看看看
看看看看看看看看看看看看看看看看
作者: 暗夜ぞ绝恋    时间: 2007-9-23 23:18
标题: re:用这个会影响攻击范围么????如果对方不...
用这个会影响攻击范围么????如果对方不是这个皮肤 还是一样会影响范围???
作者: Toanl    时间: 2007-9-24 12:18
标题: re:定啊[em10][em10][em1...
定啊

作者: 小驫哥    时间: 2007-9-24 13:15
标题: re:好东西[em03][em03]
好东西

作者: 神影    时间: 2007-9-24 13:18
标题: re:dddddddddd
dddddddddd
作者: 孤灵    时间: 2007-9-24 19:34
标题: re:赌东道赌东道赌东道的
赌东道赌东道赌东道的
作者: 111067    时间: 2007-9-24 22:54
标题: re:8[em05][em05]
8
作者: 极乐美    时间: 2007-9-25 15:02
标题: re:无可厚非[em04]
无可厚非
作者: xiaofengn    时间: 2007-9-28 10:26
标题: re:[em07][em07][em01][e...

作者: 狼子野心    时间: 2007-9-28 13:06
标题: re:不错!!!!!!!!!!!!!!!!
不错!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: jkljkjl1    时间: 2007-9-28 16:01
标题: re:a [em04]
a         
作者: hyrz31625    时间: 2007-9-28 17:18
标题: re:怎么都乱七八糟的``````[em03]
怎么都乱七八糟的``````
作者: 〖龍·叛逆〗    时间: 2007-9-28 22:39
标题: re:我要``````````````````...
我要`````````````````````````````````
作者: skylan0626    时间: 2007-9-29 02:34
标题: re:not pretty
not pretty
作者: cy4500    时间: 2007-9-29 07:40
标题: re:怎么下啊[em08]
怎么下啊
作者: 619335458    时间: 2007-10-1 05:42
标题: re:顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶...
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
作者: yiyukuangren    时间: 2007-10-1 09:10
标题: re:改革改革改革改革改革...
改革改革改革改革改革             方法方法方法方法方法
作者: zjc2291445    时间: 2007-10-1 12:11
标题: re:我要我要[em01]
我要我要
作者: ┌『燥热』‰    时间: 2007-10-4 01:09
标题: re:ssssssssssssssssssss...
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
作者: py883    时间: 2007-10-4 17:16
标题: re:好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: bnghty    时间: 2007-10-4 18:39
标题: re:可惜偶不练大刀,不然一定去HF虐人[em...
可惜偶不练大刀,不然一定去HF虐人
作者: 吸毒小马    时间: 2007-10-4 18:56
标题: re:顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶[em0...
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: q383876697    时间: 2007-10-4 19:25
标题: re:来看看`````[em01]
来看看`````
作者: 8628199    时间: 2007-10-7 14:45
标题: re:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
作者: ly1998710    时间: 2007-10-7 17:03
标题: re:好东西![em01][em01][em0...
好东西!
作者: jolie00    时间: 2007-10-9 16:32
标题: re:[em01]厉害!!武器的轮廓是...
厉害!!

武器的轮廓是怎么改的呀
作者: asd111    时间: 2007-10-9 18:52
标题: re:.......................
........................................
作者: Xcc    时间: 2007-10-9 21:20
标题: re:真是厉害啊`````不知道怎么搞啊[em...
真是厉害啊`````不知道怎么搞啊
作者: cs5900369    时间: 2007-10-9 21:20
标题: re:[em05][em05][em05][e...

作者: SCDC007    时间: 2007-10-9 21:25
标题: re:我来顶一个,挺帅的,下载地址
我来顶一个,挺帅的,下载地址
作者: q5851878    时间: 2007-10-10 16:06
标题: re:[em05][em05][em05][e...

作者: sai19    时间: 2007-10-10 18:59
标题: re:[em08][em08][em08][e...

作者: 氵古衤申犭者    时间: 2007-10-13 01:04
标题: re:楼主你是不是?﹏辥`丶﹎.?...
楼主
你是不是
?﹏辥`丶﹎.
???????????
作者: zhengyyou    时间: 2007-10-13 07:23
标题: re:顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: xuejun567    时间: 2007-10-13 13:30
标题: re:[QUOTE][b]下面引用由[u]氵古...
下面引用由氵古衤申犭者发表的内容:

楼主
你是不是
?﹏辥`丶﹎.
???????????


你认识我...?

作者: yichen    时间: 2007-10-13 13:51
标题: re:看一下……………………………………………...
看一下…………………………………………………………………………………………………………………………
作者: gexiaohuilaji4    时间: 2007-10-13 20:00
标题: re:[em04][em04][em04]di...
ding
作者: gexiaohuilaji4    时间: 2007-10-13 20:05
标题: re:[em14][em01][em01]di...
ding
作者: sbstv    时间: 2007-10-14 09:39
标题: re:55555555555555555555...
555555555555555555555555555555555555555555555555
作者: 单身贵族    时间: 2007-10-15 15:10
标题: re:顶[em10][em10][em10][...

作者: skyxl86111    时间: 2007-10-16 14:53
标题: re:[em04][em04][em04][e...

作者: 19880516    时间: 2007-10-16 15:26
标题: re:[em05][em05][em01]

作者: a236107704    时间: 2007-10-16 16:33
标题: re:[em18]ding加油 我们侃侃[e...
ding加油  我们侃侃
作者: loveluyuan    时间: 2007-10-17 08:11
标题: re:大哥 凡是好东西都是这么麻烦么?
大哥 凡是好东西都是这么麻烦么?
作者: 1478951    时间: 2007-10-17 22:22
标题: re:[em01]下来看看
下来看看
作者: jjbb337    时间: 2007-10-18 06:50
标题: re:好[em63]不错啊 [em93][em...
不错啊
作者: lzshx26257    时间: 2007-10-18 11:17
标题: re:[em05][em01]挺好顶了
挺好顶了
作者: ziyao518    时间: 2007-10-18 16:35
标题: re:有要回复才看郁闷[em05]
有要回复才看郁闷
作者: 轻忧乱雪    时间: 2007-10-18 22:04
标题: re:。。。。。就这样慢慢的看 我就成挖坟的了...
。。。。。就这样慢慢的看 我就成挖坟的了。。。。
作者: 56243178    时间: 2007-10-20 18:54
标题: re:恩,那把死神镰刀我蛮看好的
恩,那把死神镰刀我蛮看好的
作者: a6552320    时间: 2007-10-21 11:59
标题: re:我要了我爱你 ~~~~~~~~~~~~...
我要了我爱你  ~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: qwqwer11    时间: 2007-10-21 13:23
标题: re:[em01][em01][em01][e...

作者: 272216939    时间: 2007-10-22 15:37
标题: re:[em13][em13]

作者: cui243880707    时间: 2007-10-22 20:38
标题: re:[em02][em02][em02][e...

作者: 8773741    时间: 2007-10-24 09:17
标题: re:xia zai kan kan a
xia zai kan kan a
作者: 昭雪纷飞    时间: 2007-10-25 18:29
标题: re:比我睇吓呀`````
比我睇吓呀`````
作者: lianxindudu1    时间: 2007-10-26 12:51
标题: re:我也要啦要啦`` 支持你喔` 加油!...
我也要啦要啦`` 支持你喔` 加油!!!
作者: luyanzuiai    时间: 2007-10-27 02:38
标题: re:1231561dadsqdasdwq...
123
1561dadsqdasdwqdas
作者: wsmaiwj    时间: 2007-10-27 06:01
标题: re:顶起111111111111111111...
顶起111111111111111111111111111111111
欢迎光临 yFzz(隐龙轩) 流星蝴蝶剑.net,新流星搜剑录 专题论坛 (http://www.yfzz.net/) Powered by Discuz! X3.4